Disclaimer

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is de uiterste zorg besteed. Aan de website kunnen geen rechten en/of verplichtingen verleend worden. Verbanen sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die u via deze website bereikt. U verklaart zich bekend met en accepteert de inhoud van de algemene voorwaarden, het privacybeleid en disclaimer, zoals van toepassing op en kenbaar via het TalentCenter.

Proclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel het Talentcenter zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Het TalentCenter garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het TalentCenter wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze proclaimer.

Succesvolle plaatsing is afhankelijk van meerdere factoren, waarbij de digitale suggesties slechts een beperkt deel bevat. Over de kwaliteit van het profiel en de prestaties van het talent is het Talentcenter niet aansprakelijk. De vaardigheden die zijn opgenomen in het platform zijn gekozen vanuit jarenlange ervaring. Bij voortschrijdend inzicht kan de inhoud worden aangepast om het platform te verbeteren.