Privacy statement

Voorwaarden

Bij Het TalentCenter gelden net als bij andere websites voorwaarden voor het gebruik. Door registratie gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze dan ook aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Het TalentCenter van Verbanen is onderdeel van Matchcare BV, Kamer van Koophandel 53244028, samenwerkingspartner van Verbanen.

 

Registratie

Bij registratie dient u de gevraagde gegevens volledig naar waarheid in te vullen. Na registratie krijgt u toegang tot de dienst.

 

Accounteisen

U mag slechts één account gebruiken. Uw account dient uzelf te betreffen en naar waarheid ingevuld te zijn. Fakeprofielen worden verwijderd. Indien u namens een ander een profiel aanmaakt en/of beheert, dient u op verzoek toestemming van deze ander te kunnen overleggen.

 

Website toegang

Uw website wordt geactiveerd met een pincode. Matchcare mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt na activatie met uw pincode onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dan ook aansprakelijk hiervoor. Indien u vermoedt dat uw websitetoegang bij derden bekend is, meld dit dan zodat wij maatregelen kunnen nemen.

 

Beschikbaarheidsinformatie

Uw beschikbaarheid wordt via onze api doorgegeven aan de door u geselecteerde business channels. Hierbij worden uw naam en de ingevulde beschikbaarheidsinformatie getoond. Uw gegevens zijn niet voor zoekmachines, te lezen.

 

Maatregelen

Mocht Matchcare een redelijk vermoeden krijgen van dan wel tot het besef komen dat uw website gebruik in strijd is met de wet, dan heeft Matchcare eenzijdig het recht om het materiaal te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Matchcare hoeft hierover met u geen overleg te voeren. In geen geval is Matchcare aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

 

Rechten van derden

 

U verklaart dat alle inhoud van uw bijdragen van uzelf afkomstig is. Mocht dat niet zo zijn, dan verklaart u dat u toestemming hebt van de rechthebbende om deze als bijdrage aan te leveren. U vrijwaart Matchcare voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat een bijdrage op welke andere manier dan ook tegen de wet is. Tevens mag Matchcare uw persoonsgegevens aan derden geven op het moment dat deze een claim daartoe indienen.

 

Beschikbaarheid

 

Matchcare doet haar best de dienst continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de dienst verricht en voegt Matchcare nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.

 

Aansprakelijkheid

 

Matchcare is niet aansprakelijk voor schade indien u de dienst niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de dienst niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid is Matchcare wettelijk aansprakelijk.

 

Beëindiging deelname

 

U kunt uw website op elk moment verwijderen. Matchcare mag uw deelname beëindigen bij misbruik of schending van deze voorwaarden, of wanneer zij de dienst staakt.

 

Wijziging voorwaarden

 

Matchcare mag deze voorwaarden aanpassen. Zij zal wijzigingen vier weken van tevoren aankondigen per mail of via de website. Indien u de wijzigingen niet accepteert, dient u uw account op te heffen. Voortgezet gebruik na deze vier weken wordt gezien als akkoord met de wijzigingen.

 

 

Privacyverklaring

  

Met deze website kunt u uw beschikbaarheid publiceren en met anderen delen. Door gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter die op u betrekking hebben (persoonsgegevens). Deze website, aangeboden door Matchcare BV (Kamer van Koophandel 53244028), verwerkt daarmee uw persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring leest u wat wij doen, voor welke doelen en wat uw rechten zijn.

 

Zichtbaarheid van beschikbaarheidsinformatie

 

Wij slaan de door u ingevulde beschikbaarheidsinformatie op om uw beschikbaarheid te tonen bij de door u geselecteerde business channels. U heeft daarbij de mogelijkheid zelf te bepalen welke informatie voor wie zichtbaar wordt. Als standaardinstellingen zijn ingevoerde gegevens beperkt zichtbaar, en niet voor zoekmachines zoals Google. Echter, andere gebruikers kunnen deze gegevens in eigen bestanden opnemen, zonder dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen. Wij raden u dus aan goed na te denken welke gegevens u wilt invoeren en voor wie deze toegankelijk mag zijn. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Gebruiks- en contactgegevens

 

Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen in de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw telefoontype), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. Wij houden algemene bezoekgegevens bij van de website voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Ten behoeve van deze statistische analyses kunnen wij diensten van derden gebruiken die voor ons de gegevens verzamelen bewerken. Deze derden werken onder onze verantwoordelijkheid.

 

E-mail

 

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien u daar geen bezwaar tegen maakt, sturen wij u per e-mail notificaties, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen indien uw informatie verlopen is. Uw e-mailadres wordt samen met uw beschikbaarheidsinformatie gecommuniceerd met de partijen die u zelf selecteert als business channels en niet zonder aparte toestemming aan derden.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie. Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik.

 

Gebruik van cookies

 

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

 

Wijzigingen privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

 

U heeft het wettelijk recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan servicedesk@matchcare.nl.